Aktualności

Artykuły

 • Realizacja obowiązku informacyjnego art. 13 RODO

  29-05-2018

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

  Czytajwięcejo:
 • E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018r.

  27-04-2018

  Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018r. wychodzą z użycia.

  Czytajwięcejo:
 • Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - nowe punkty pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom

  23-03-2018

  Informujemy, iż w związku z zawarciem z dniem 6 marca 2018 r. przez CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 S 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760) Caritas stał się do 31 grudnia 2018 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

  Czytajwięcejo:
 • Stowarzyszenie Nowy Koliber w Szczecinie

  16-03-2018

  Informujemy, że Stowarzyszenie Nowy Koliber na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości uruchomiło w Szczecinie Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ośrodek udziela pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 13.09.2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760).

  Czytajwięcejo:
 • Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie

  13-03-2018

  Uprzejmie informujemy, iż w 2018r. podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości będzie realizowało zadanie w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania pomocowe prowadzone będą w ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie oraz w Łobzie, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo:
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19-25 lutego 2018r.

  19-02-2018

  Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 19-25 lutego 2018 roku "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana nr rachunku dla sum na zlecenie

  Informujemy, iż od dnia 01.02.2018r. zmianie uległ nr rachunku dla sum na zlecenie (dot. zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów). Aktualne nr rachunków znajdują się w zakładce "Konta bankowe"

  Czytajwięcejo: