Aktualności

Artykuły

 • Pisma składane osobiście

  26-03-2020 12:48

  Informujemy, iż w godzinach urzędowania sądu tj. 7:30 – 15:30 pisma do sądu można wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki znajdującej się w holu budynku przy ul. Kościuszki 13, jednakże bez możliwości uzyskania daty wpływu. Sąd zapewnia, że pisma tam pozostawione zostaną odnotowane w systemach informatycznych tutejszego sądu.

 • Procedura postępowania z osobą, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

  23-03-2020

  W przypadku wystąpienia w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim osoby  z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (pracownik, interesant) należy zachować następujący tryb postępowania:
  Czytajwięcejo:
 • Wykaz przeniesionych rozpraw

  26-03-2020 08:32

  Wykaz przeniesionych rozpraw w związku z zarządzeniem Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. Nr 5/20 z dnia 12.03.2020 r.

  Czytajwięcejo:
 • Ograniczenie kontaktu z kuratorami sądowymi

  16-03-2020

  W związku z zarządzeniem Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. nr 5/20 z dn. 12.03.2020 r. oraz zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości ograniczny zostaje kontakt osobisty stron z kuratorami sądowymi na rzecz kontaktu drogą elektroniczną lub korespondencyjną. Wykaz danych kontaktowych do kuratorów:

  Kuatorzy ds. dorosołych: https://kamien.sr.gov.pl/kuratorzy-dla-osob-doroslych,m,mg,2,74,199

  Kuratorzy rodzinni: https://kamien.sr.gov.pl/kuratorzy-rodzinni,m,mg,2,74,198

 • Zmiana godzin funkcjonowania sądu

  Uprzejmie informuję, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. koronawiursa) w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. ustalono godziny pracy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30.

  Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.

  Ewa Klamrzyńska

 • Katalog spraw pilnych rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

  13-03-2020

  W związku z okresowym ograniczeniem rozpoznania spraw Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych listę spraw pilnych, które rekomenduje do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki oraz wyłączenie ich z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron. Na liście znalazły się następujące kategorie spraw:

  Czytajwięcejo:
 • Informacja dotycząca odwołania wokand w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

  W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, uwzględniając zalecenia  Ministra Sprawiedliwości i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w obliczu kryzysu i odpowiedzialności za zdrowie własne, współpracowników i uczestników postępowań sądowych odwołane zostaną terminy rozpoznania spraw wyznaczonych w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim w okresie 13-31 marca 2020 roku, z wyjątkiem spraw w przedmiocie tymczasowego aresztowania.

  Czytajwięcejo: