III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Kościuszki 13

72 - 400 Kamień Pom.

pok. 105 (parter)

tel. 91 3825 741; 91 3825 742

e-mail: wydzial.rodzinny@kamien.sr.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: SSR Kamila Nowicka-Homik

Przewodnicząca przyjmuje interesantów po wcześniejszym zgłoszeniu/zapisaniu i przedstawieniu przedmiotu sprawy w sekretariacie wydziału (osobiście lub telefonicznie)

Kierownik sekretariatu: Iwona Bojanowska

pok. 114 (parter)

tel. 91 3825 741

e-mail: iwona.bojanowska@kamien.sr.gov.pl

Wydział rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności rozpoznaje sprawy o:

  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,
  • zaprzeczenie ojcostwa,
  • alimenty,
  • dotyczące władzy rodzicielskiej,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,
  • ustanowienie opieki,
  • dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach rodziny,
  • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  • przysposobienie.

Swoim zasięgiem wydział obejmuje sprawy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-18 12:55:57
Publikacja w dniu:
2023-09-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 11:11:00
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-11 14:31:29
Publikacja w dniu:
2020-08-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
Zmiana danych przewodniczącego wydziału
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
Publikacja