IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Pl. Wolności 1c

72 - 400 Kamień Pomorski

pok. 0.4 (parter)

tel. 91 3825 731, 91 3825 732, 91 3825 734, 91 3825 735

e-mail: wydzial.ksiag@kamien.sr.gov.pl

 

Przewodniczący wydziału: Ref. Mateusz Kubiak

Przewodniczący przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania wydziału.

Kierownik sekretariatu: Elżbieta Gajdzis

pok. 1.10 (I piętro)

tel. 91 3825 731

e-mail: elzbieta.gajdzis@kamien.sr.gov.pl

W wydziale rozpoznawane są sprawy rejestrowane w urządzeniach ewidencyjnych - repertoriach dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych oraz inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego:

  • wnioski o wpisy w księdze wieczystej,
  • wnioski o założenie księgi wieczystej,
  • skargi na wpisy dokonane przez referendarzy sądowych i inne środki odwoławcze od dokonanych wpisów,
  • zawiadomienia właściwego organu ewidencji gruntów i budynków o niezgodności danych z ewidencji z oznaczeniami nieruchomości w księdze wieczystej oraz wpisane z urzędu sprostowania oznaczenia nieruchomości,
  • wnioski o wydanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach księgi wieczystej lub w zbiorze dokumentów,
  • wnioski o wydanie zaświadczeń z ksiąg zamkniętych, które nie podlegały migracji oraz ksiąg dawnych,
  • wnioski o wydanie wypisów aktów notarialnych,
  • wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych przekazane przez ekspozyturę Centralnej Informacji.

Swoim zasięgiem wydział obejmuje sprawy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom

Rejestr zmian dla: IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-18 12:51:12
Publikacja w dniu:
2023-09-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 11:21:26
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-11 14:32:37
Publikacja w dniu:
2020-08-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
Publikacja