Aktualizacja danych statystycznych

Informujemy, iż w zakładce "Informacje statystyczne" zostały zamieszczone dane statystyczne za 2017 rok.