IV Kongres Nauk Sądowych

2019-03-27

IV Kongres Nauk Sądowych: "Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce" odbędzie się w dniu 29.06.2019 r. w Auditorium Maximun Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

TEMATYKA KONGRESU

  • Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie
  • Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców
  • Kierunki i metody poprawy jakości, efektywności i pragmatyzmu wydawania ekspertyz w Polsce
  • Błąd a fałsz w ekspertyzie
  • Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkow

Zgłoszenia na kongres można dokonać poprzez formularz na stronie: www.4kongres.pl

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w sądach okręgowych, jak również osoby, które występują w sprawach karnych i cywilnych, jako biegli ad hoc oraz wszystkie osoby zainteresowane funkcjonowaniem biegłych w wymiarze sprawiedliwości.

Informacje o poprzednich kongresach można uzyskać na stronach:
www.1kns.pl www.2kns.pl www.3kns.pl

Kontakt:

e-mail: biuro@4kongres.pl
telefony: 605 053 894, 506 728 740