Konkurs na stanowisko stażysty

2018-12-20

Szczecin,  20 grudnia 2018  r.

Dyrektor  Sądu Okręgowego

w  Szczecinie

Kd – 1103-35/18


Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego  konkursu  do zatrudnienia na  stanowisko stażysty  w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim – 1 etat została zakwalifikowana

 

                                                                            uzyskane punkty:

 1. Kamila Sokołowska                                         9,87 pkt

 

Osoba zakwalifikowana do zatrudnienia proszona jest o zgłoszenie się do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13.

 

Na liście rezerwowej umieszczone zostały kandydatury:                                                                                          

 1. Paula Krystkiewicz                                               8,25 pkt 

 2. Małgorzata Kołodziej                                           8,00 pkt

 3. Ewa Orszulak                                                         8,00 pkt

Pozostałe osoby otrzymały następującą ilość punktów:

 1. Kamila Sienkiewicz                                               9,40 pkt  (rezygnacja)

 2. Mateusz Szczęsny                                                7,50 pkt

 3. Paulina Zbrońska                                                  7,00 pkt

 4. Anna Sitek                                                               4,50 pkt

 5. Karolina Parzybut                                                 3,60 pkt

   

  Dyrektor 

  Sądu Okręgowego w Szczecinie

  /-/ mgr inż. Maciej Olechnowicz

 

 

Szczecin, 12 grudnia 2018 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Szczecinie

Kd – 1103-35/18

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do drugiego etapu konkursu  na  stanowisko stażysty  w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim – 1 etat

(praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna)

 

 1. Budka Michał

 2. Janik-Kołodziejek Ewelina

 3. Klupsz Marika

 4. Kochanowicz Monika

 5. Kołodziej Małgorzata

 6. Koniarz Mirosław

 7. Krystkiewicz Paula

 8. Orszulak Ewa

 9. Parzybut Karolina

 10. Parzybut Malwina

 11. Rogalska Małgorzata

 12. Sienkiewicz Kamila

 13. Sitek Anna

 14. Sokołowska Kamila

 15. Szczęsny Mateusz

 16. Zbrońska Paulina

II etap konkursu odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13. Zbiórka - pokój 105. 

Na konkurs należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

godz. 9.30

 1. Budka Michał

 2. Janik-Kołodziejek Ewelina

 3. Klupsz Marika

 4. Kochanowicz Monika

 5. Kołodziej Małgorzata

 6. Koniarz Mirosław

 7. Krystkiewicz Paula

 8. Orszulak Ewa

godz. 11.30

 1. Parzybut Karolina

 2. Parzybut Malwina

 3. Rogalska Małgorzata

 4. Sienkiewicz Kamila

 5. Sitek Anna

 6. Sokołowska Kamila

 7. Szczęsny Mateusz

 8. Zbrońska Paulina

Ostateczne wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szczecin.so.gov.pl i Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Okręgowego w Szczecinie,  ul. Kaszubska 42 (parter).

Dyrektor

Sądu Okręgowego w Szczecinie

/-/ mgr inż. Maciej Olechnowicz

 

Dyrektor  Sądu Okręgowego                                                                                   Szczecin, 07 listopada 2018  r.

         w  S z c z e c i n i  e

           Kd – 1103-35/18

Sąd Okręgowy w Szczecinie

poszukuje  kandydata do pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

 na stanowisko stażysty –  1 etat

(czas trwania umowy: 33 miesiące)

 

Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

Wymagania:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

 • posiadają wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,

 • posiadają znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word,

 • mają nieposzlakowaną opinię,

 • przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane   z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

 • nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane :

 • wysoka kultura osobista,

 • komunikatywność, operatywność, dokładność  i dobra organizacja pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odporność na stres,

 • znajomość programu Excel.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01 stycznia 2019 r.

Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku:

 1. dokonywanie wstępnej rejestracji wniosków z urzędu wpływających z EGiB-u oraz wynikających z Ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 2. sporządzanie zawiadomień z wpisów dokonywanych w księgach wieczystych,
 3. wysyłanie korespondencji,
 4. podkładanie zwrotnych potwierdzeń odbioru do akt ksiąg wieczystych,
 5. szycie i numerowanie akt.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia:

2.250,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2018 r.

(wymagane dokumenty: podanie, cv, oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, ewentualnie kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia).

Miejsce składania ofert: Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42 - Biuro Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w przypadku przesłania  oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).

Lista osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie (www.szczecin.so.gov.pl) i Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Szczecinie, ul. Kaszubska 42 (parter). Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                  Sądu Okręgowego w Szczecinie

                                                                                                                   /-/mgr inż. Maciej Olechnowicz

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko stażysty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-20
Publikacja w dniu:
2018-12-20
Opis zmiany:
Wynik konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-13
Publikacja w dniu:
2018-12-13
Opis zmiany:
II Etap konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
Publikacja