Konkurs na stanowisko woźnego na zastępstwo

2019-06-19

Dyrektor Sądu Okręgowego                                                                                                  Szczecin,  09 lipca 2019  r.          

w  Szczecinie

Kd – 1102- 26/19

 

Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego  konkursu do pracy na stanowisko woźnego

w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim (umowa na zastępstwo) została zakwalifikowana:

                                                                                                                                            

                                                      uzyskane punkty

                                 p. Barczyńska Lidia                                                                        10,00 pkt

 

Osoba zakwalifikowana do zatrudnienia proszone jest o zgłoszenie się   w  Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

 

Dyrektor

Sądu Okręgowego w Szczecinie

/-/ mgr inż. Maciej Olechnowicz


Dyrektor Sądu Okręgowego                                                                                                      Szczecin,  28 czerwca 2019 r.

w Szczecinie

Kd – 1103-27/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do drugiego etapu konkursu  na  stanowisko woźnego sądowego  na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim – 1 etat

(praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna)

 1. Barczyńska Lidia
 2. Sikorska Monika

II etap konkursu odbędzie się w dniu  05 lipca 2019 r., godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13. Zbiórka - pokój 105.

Na konkurs należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie www.szczecin.so.gov.pl i Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń  Sądu Okręgowego w Szczecinie,  ul. Kaszubska 42 (parter).

Dyrektor

Sądu Okręgowego w Szczecinie

/-/ mgr inż. Maciej Olechnowicz

 

Dyrektor Sądu Okręgowego                                                                                                        Szczecin, 18 czerwca 2019 r.

w Szczecinie

Kd – 1103-27/19 

Sąd Okręgowy w Szczecinie

poszukuje  kandydata do pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

na stanowisko woźnego sądowego na zastępstwo –  1 etat

 

Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • znajomość technik pracy biurowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

    Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność, operatywność, dokładność  i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość programu Excel.

      Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku:

 1. prowadzenie biura podawczego,
 2. przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu,
 3. rozdzielanie korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne,
 4. przyjmowanie korespondencji do wysłania i jej ekspedycja,
 5. organizacja ekspedycji poczty.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia:

2.450,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Termin składania ofert do dnia 25 czerwca 2019 r.

(wymagane dokumenty: podanie, cv, oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, kserokopia ukończenia szkoły, ewentualnie kserokopie świadectw pracy  z poprzednich miejsc zatrudnienia).

Miejsce składania ofert: Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42 - Biuro Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w przypadku przesłania  oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).

Lista osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie (www.szczecin.so.gov.pl) i Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Szczecinie, ul. Kaszubska 42 (parter). Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

W zastępstwie

Dyrektora Sądu Okręgowego

/-/mgr inż. Mariusz Odorski

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko woźnego na zastępstwo

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-11
Publikacja w dniu:
2019-07-11
Opis zmiany:
Wynik konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
II etap konkusru - lista kandydatów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-19
Publikacja w dniu:
2019-06-19
Opis zmiany:
Publikacja