Krajowa Rada Radców Prawnych

Biuro Krajowej Rady Radców Prawnych

Al. Ujazdowskie 41 lok 4

00 - 540 Warszawa

22 3195 601