Ogłoszenia

Artykuły

 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 93/21

  15-09-2021 07:47

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 93/21
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   wydaniu dnia 5 lipca 2021 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Barbarze Wiśniowskiej, PESEL 51080605465
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 50/19

  15-09-2021 07:43

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 50/19
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   wydaniu dnia 26 sierpnia 2021 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Alinie Banaś, PESEL 53030504466
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 27/08

  23-06-2021 14:32

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 27/08
  • w trybie art.:
   6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  • Ogłoszenie o:
   odbiór depozytu w postaci sumy pieniężnej złożonej do depozytu na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 maja 2008r. wydanego w sprawie I Ns 27/08
  Czytajwięcejo: