Ogłoszenia

Artykuły

 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 4/23

  14-03-2023 10:05

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 4/23
  • w trybie art.:
   638¹ k.p.c
  • Ogłoszenie o:
   postanowienie z dnia 21 lutego 2023 r. wydanym w sprawie I Ns 4/23 z urzędu o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Jerzego Kozła (PESEL 69082305597) zmarłego dnia 22 sierpnia 2014
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 315/22

  14-03-2023 08:25

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 315/22
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   o wydaniu dnia 27 lutego 2023 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Longinie Tomków, zmarłego dnia 8 stycznia 2019 roku
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 7/23

  14-03-2023 08:21

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 7/23
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   o wydaniu dnia 24 lutego 2023 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Wiktorze, PESEL 58120605195, synu Alojzego i Anny, zmarłego dnia 19 września 2021 roku
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 32/23

  16-02-2023 07:43

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 32/23
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   wydaniu dnia 3 lutego 2023 r. postanowienia o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Bogusławie Wolańskim (Pesel 60100604171)
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 27/23

  15-02-2023 07:50

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 27/23
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   o wydaniu dnia 2 lutego 2023 r. postanowienia o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłej Jolancie Lipce (Pesel 61053112326)
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 26/23

  15-02-2023 07:48

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 26/23
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   o wydaniu dnia 2 lutego 2023 r. postanowienia o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Andrzeju Gogolewskim (Pesel 54052216573)
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 8/23

  17-01-2023 08:15

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 8/23
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   wydaniu dnia 12 stycznia 2023 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Tryka synu Jana i Janiny, zmarłego dnia 24 lipca 2018 roku w Szczecinie
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 276/22

  10-01-2023 10"05

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 276/22
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c.
  • Ogłoszenie o:
   zarządzeniu z urzędu o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Mariana Kazimierza Kubisiaka (PESEL 56072415473) zmarłego dnia 5 stycznia 2021 r. w Gryficach
  Czytajwięcejo: