Ogłoszenia

Artykuły

 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 248/22

  28-10-2022 14:51

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 248/22
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   wydaniu dnia 14 października 2022 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Józefie Ślefarskim synu Stefana i Janiny
  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie sygn. akt I Ns 17/22

  23-09-2022 11:32

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I Ns 17/22
  • w trybie art.:
   638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3
  • Ogłoszenie o:
   wydaniu dnia 15.09.2022 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mieczysławie Leonardzie Tupadło, PESEL 37110603470
  Czytajwięcejo: