Ogłoszenia

Artykuły

 • Ogłoszenie sygn. akt I N 100/21

  26-03-2021 14:16

  • Wydział:
   I Cywilny
  • Sygnatura akt:
   I N 100/21
  • w trybie art.:
   638¹ §1 i 3 k.p.c.
  • Ogłoszenie o:
   wydaniu dnia 16 marca 2021 r. aktu notarialnego obejmującego wykaz inwentarza po Franciszku Dzieruku, PESEL 64102407091, synu Alberta i Haliny, zmarłym dnia 7 grudnia 2020 r. w roku w Borzysławiu
  Czytajwięcejo: