Ogłoszenie sygn. akt I Ns 17/22

2022-09-23 11:32

Sygn. akt I Ns 17/22

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 15 września 2022 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mieczysławie Leonardzie Tupadło, PESEL 37110603470, synu Stefana i Marianny, zmarłego dnia 23 sierpnia 2012 roku w Mierzęcinie, gmina Wolin, ostatnio zamieszkałego w Mierzęcinie - w sprawie Sygn. akt I Ns 17/22 z wniosku Doroty Tomaszewskiej o sporządzenie spisu inwentarza na skutek zawiadomienia Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawida Opasa.

Pouczenie :

·         ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

·         osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

·         osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 17/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-09-23 11:30:23
Publikacja w dniu:
2022-09-23
Zmiany:
Podejrzyj