Ogłoszenie sygn. akt I Ns 182/19

2019-10-10

Sygn. akt I Ns 182/19

O G Ł O S Z E N I E

w trybie art. 638¹ k.p.c.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o złożeniu wykazu inwentarza po Zbigniewie Wiesławie Hanasz (Pesel 55042411912) - zmarłym w Kamieniu Pomorskim w dniu 30 sierpnia 2019 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Wisełce 72-514, ul. Nadmorska 2 - w sprawie I Ns 182/19, z wniosku Sylwii Izabeli Różnickiej i Haliny Marii Hanasz.

Pouczenie :

1) Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadniu.

2) Osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3) Osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 182/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-10-10
Publikacja w dniu:
2019-10-10
Opis zmiany:
Publikacja