Ogłoszenie sygn. akt I Ns 247/20

2020-08-24

Sygn. akt I Ns 247/20

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 20 sierpnia 2020 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Stanisławie Jędrasiewiczu, PESEL 25121509650, synu Franciszka, zmarłego dnia 7 stycznia 2016 roku w Koszalinie, ostatnio zamieszkałego w Świńcu nr 7c/1 gmina Kamień Pomorski - w sprawie Sygn. akt I Ns 247/20, z wniosku Gminy Kamień Pomorski o sporządzenie spisu inwentarza na skutek zawiadomienia Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artura Masojcia.

Pouczenie :

ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 247/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-08-24 14:48:00
Publikacja w dniu:
2020-08-24
Zmiany:
Podejrzyj