Ogłoszenie sygn. akt I Ns 248/22

2022-10-28 14:51

Sygn. akt I Ns 248/22

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 14 października 2022 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Józefie Ślefarskim synu Stefana i Janiny, zmarłego dnia 31 sierpnia 2022 roku w Golczewie, ostatnio stale zamieszkałego w Golczewie - w sprawie Sygn. akt I Ns 248/22 z wniosku Pawła Ślefarskiego o sporządzenie spisu inwentarza na skutek zawiadomienia Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawida Opasa.

Pouczenie :

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)     osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 248/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-28 14:48:29
Publikacja w dniu:
2022-10-28
Zmiany:
Podejrzyj