Ogłoszenie sygn. akt I Ns 250/20

2020-09-17 13:06

Sygn. akt I Ns 250/20

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 10 września 2020 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Radosławie Pawle Matysiaku, PESEL 71090812857, synu Andrzeja, zmarłym dnia 16 stycznia 2020 roku w Gryficach, ostatnio zamieszkałego w Łuskowie 19 a - w sprawie Sygn. akt I Ns 250/20, z wniosku Włodzimierza Matysiaka o sporządzenie spisu inwentarza na skutek zawiadomienia Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artura Masojcia.

Pouczenie :

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;
  3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 250/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-17 13:01:07
Publikacja w dniu:
2020-09-17
Zmiany:
Podejrzyj