Ogłoszenie sygn. akt I Ns 276/22

2023-01-10 10"05

Sygn. akt I Ns 276/22

OGŁOSZENIE

w trybie art. 638¹ §1 k.p.c.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 27 grudnia 2022 r. wydanym w sprawie I Ns 276/22 z urzędu zarządził o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Mariana Kazimierza Kubisiaka (PESEL 56072415473) zmarłego dnia 5 stycznia 2021 r. w Gryficach, ostatnio stale zamieszkałego w miejscowości Mierzęcin 9/4, 72-514 Troszyn.

Pouczenie:

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)     osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)    osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 276/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-10 10:02:52
Publikacja w dniu:
2023-01-10
Zmiany:
Podejrzyj