Ogłoszenie sygn. akt I Ns 32/23

2023-02-16 07:43

Kamień Pomorski, dnia 15 lutego 2023 r.

Sygn. akt I Ns 32/23

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 3 lutego 2023 r. postanowienia o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłym Bogusławie Wolańskim (Pesel 60100604171) zmarłym 31 maja 2020 r. - w sprawie Sygn. akt I Ns 32/23 z wniosku Lechosława Kochańskiego - Syndyka Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie o sporządzenie spisu inwentarza. Sąd zleca dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Arturowi Masojciowi.

Pouczenie :

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 32/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-16 07:39:51
Publikacja w dniu:
2023-02-16
Zmiany:
Podejrzyj