Ogłoszenie sygn. akt I Ns 4/23

2023-03-14 10:05

Sygn. akt I Ns 4/23

OGŁOSZENIE

w trybie art. 638¹ k.p.c

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 21 lutego 2023 r. wydanym w sprawie I Ns 4/23 z urzędu zarządził o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego Jerzego Kozła (PESEL 69082305597) zmarłego dnia 22 sierpnia 2014 r. w Dobropolu, ostatnio stale zamieszkałym w Dobropolu nr 35 gmina Wolin.

Pouczenie:

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)     osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)    osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 4/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-14 10:02:12
Publikacja w dniu:
2023-03-14
Zmiany:
Podejrzyj