Ogłoszenie sygn. akt I Ns 47/20

2020-02-28

Sygn. akt I Ns 47/20

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego, pozostałego po zmarłym Wojciechu Warmbierze (Pesel 49030302954), ostatnio stale zamieszkałym w Kamieniu Pomorskim przy ul. Karola Szymanowskiego nr 45, zmarłym w dniu 2 grudnia 2014 roku - Komornikowi przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim - Arturowi Masojciowi - w sprawie I Ns 47/20, z wniosku Gminy Kamień Pomorski.

Pouczenie:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;
  3. osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 47/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-28
Publikacja w dniu:
2020-02-28
Opis zmiany:
Publikacja