Ogłoszenie sygn. akt I Ns 50/19

2021-09-15 07:43

Sygn. akt I Ns 50/19

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 26 sierpnia 2021 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Alinie Banaś, PESEL 53030504466, córce Wawrzyńca, zmarłej dnia 28 października 2018 roku w Kamieniu Pomorskim, ostatnio stale zamieszkałej w Międzywodziu - w sprawie Sygn. akt I Ns 50/19 z wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim o sporządzenie spisu inwentarza, na skutek zawiadomienia Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artura Masojcia.

Pouczenie :

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  3. osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 50/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-15 07:39:50
Publikacja w dniu:
2021-09-15
Zmiany:
Podejrzyj