Ogłoszenie sygn. akt I Ns 50/22

2022-06-09 07:43

Sygn. akt I Ns 50/22

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 3 czerwca 2022 r. postanowienia o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po zmarłej w dniu 30 września 2019 r. Janinie Teresie Azjan (Pesel 47091300301) - w sprawie Sygn. akt I Ns 50/22 z wniosku Nadii Wiktorii Azjan o sporządzenie spisu inwentarza.

Sąd zleca sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim – Dawidowi Opasowi.

Pouczenie :

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)     osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3)    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 50/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-09 07:40:47
Publikacja w dniu:
2022-06-09
Zmiany:
Podejrzyj