Ogłoszenie sygn. akt I Ns 71/22

2022-04-08 09:11

Sygn. akt I Ns 71/22

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza, że dnia 15 marca 2022 r. Marcin Siewniak i Michał Siewniak sporządzili wykaz inwentarza majątku spadkowego, pozostałego po Zbigniewie Siewniaku (Pesel 53122214635) zmarłym dnia 03 lutego 2022 r., ostatnio zamieszkałym we Wrzosowie 72/7, 72-400 Kamień Pomorski - w sprawie Sygn. akt I Ns 71/22.

Pouczenie :

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)     osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3)    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 71/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-04-08 09:07:24
Publikacja w dniu:
2022-04-08
Zmiany:
Podejrzyj