Ogłoszenie sygn. akt I Ns 86/20

2020-05-22 14:09

Kamień Pomorski, dnia 22 maja 2020r.

I Ns 86/20

OGŁOSZENIE

Postanowieniem z dnia 13 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny na podstawie art. 693³ § 3 k.p.c. w zw. z art. 510 § 2 k.p.c. ustanowił kuratora do zastępowania nieznanego z miejsca pobytu wierzyciela – następcy prawnego Mariana Wydrzyńskiego ostatnio stale zamieszkałego w Golczewie w postępowaniu o  zezwolenie na złożenie świadczenia pieniężnego do depozytu sądowego o sygn. akt I Ns 86/20  w osobie radcy prawnego Katarzyny Borzęckiej.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 86/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
Publikacja