Procedura postępowania z osobą, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-COV-2 w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

2020-03-23

Procedura postępowania z osobą, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawiusem SARS-COV-2.

I

W przypadku wystąpienia w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 (pracownik, interesant) należy zachować następujący tryb postępowania:

Jeżeli osoba ma:

 • podwyższoną temperaturę (powyżej 38 stopni Celsjusza) to należy ją zapytać:
 • czy kaszle i ma duszności oraz
 • czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywała na obszarach objętych wirusem bądź miała kontakt z osobą zarażoną lub osobą która na takich obszarach przebywała,

Jeśli tak, to zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-COV-2.

W takim wypadku należy:

 • zaopatrzyć interesanta/pracownika w maskę ochronną zwykłą (jeśli jest dostępna);
 • zapewnić natychmiastową izolację:
  • interesanta umieścic w pomieszczeniu nr 108 na parterze budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim,
  • pracownika poprzez pozostawienie go w pokoju pracy,
 • zamówić transport interesanta/pracownika do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno – zakaźnego:
  • Telefon 112,  999,  
  • SANEPID KAMIEŃ POMORSKI  91 38 20 144 wew. 243,  668 303 583, 694 493 754
 • sporządzić listę osób z bliskiego kontaktu z interesantem/pracownikiem podczas jego obecności/ wizyty w Sądzie.

Po zabraniu interesanta/pracownika z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez transport, należy: 

 • wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik – następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt – po dezynfekcji może być ponownie używane, 
 • wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał interesant/pracownik, 
 • zdezynfekować drogę dojścia interesanta/pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, etc. – czyli elementy, których mógł dotykać interesant/pracownik), 
 • ustalić, czy personel zajmujący się interesantem był odpowiednio zabezpieczony i czy miał bliski kontakt z interesantem,
 • personel mający bliski kontakt z interesantem/pracownikiem bez zabezpieczenia w środki ochrony osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu interesanta/pracownika,
 • należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej o wynik testu w kierunku koronawirusa SARS CoV-2 skierowanego interesanta/pracownika (PSSE ma obowiązek udzielić tej informacji),
 • postępować zgodnie z wytycznymi PSSE. 

Definicja bliskiego kontaktu personelu:

 • Pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z interesantami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2, lub w odległości mniejszej niż 2m przez ponad 15 min, BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ. 
 • Prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z interesantem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w odległości do 1m BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ.
II
Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (pracownicy/interesanci) z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe) nie będą wpuszczane do Sądu. Pracowników/interesantów należy poinformować o:
 • leczeniu w warunkach domowych,
 • możliwości telefonicznego wystawienia zwolnienia przez lekarza POZ,
 • unikaniu kontaktu z innymi osobami przez 14 dni,
 • konieczności częstego mycia rąk i higienie kaszlu,
 • w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38° C z kaszlem i/lub dusznością konieczności zgłoszenia się do oddziału zakaźnego :
  • Szczecin – Szpital na ul. Arkońskiej 4
  • Gorzów Wlkp. - Szpital na ul. Walczaka 42
unikając transportu publicznego i dużych skupisk ludzi,
 • możliwości wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego ( tel.112, 999) w przypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowia (duszność).