Spis numerów telefonów

I Wydział Cywilny

fax

Kierownik Sekretariatu

Sekretarz

Sekretarz

Sekretarz

91 3825 710

91 3825 711

91 3825 712

91 3825 713

91 3825 714

II Wydział Karny

fax

Kierownik Sekretariatu

Sekretarz

Sekretarz

Sekretarz

91 3825 720

91 3825 721

91 3825 722

91 3825 723

91 3825 724

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

fax

Kierownik sektetariatu

Sekretarz

Sekretarz

91 3825 740

91 3825 741

91 3825 742

91 3825 743

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

fax

Kierownik sekretariatu

Sekretarz

Sekretarz

91 3825 730

91 3825 731

91 3825 734

91 3825 735

Należności sądowe

fax

Sekretarz

Sekretarz

91 3825 720

91 3825 726

91 3825 727

Kuratorzy sądowi

fax

Kierownik Zespołu

91 3825 750

91 3825 751

Samodzielna sekcja administarcyjna

fax

Kierownik sekcji

Informatyk

91 3825 760

91 3825 761

91 3825 762

Biuro Podawcze  

91 3825 780