stażysta (umowa na zastępstwo) - 1 etat (aktualizacja II etap konkursu)

2021-10-08 07:36

Szczecin, 07 października 2021 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Szczecinie

Kd - 1103-30/21

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim - 1 etat

(praktyczny sprawdzian umiejętności i rozmowa kwalifikacyjna)

II etap konkursu odbędzie się w dniu 13 października 2021 r. o godz. 09.00 w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim, ul. Tadeusza Kościuszki 13, pokój 104

Na konkurs należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

  1. Jarocka Aneta
  2. Majer - Kołodziej Małgorzata
  3. Wróblewska Alicja

Ostateczne wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie (www.szczecin.so.gov.pl) oraz Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl).

Szczecin, 17 września 2021 r.

Dyrektor Sądu Okręgowego 

w Szczecinie

Kd - 1103-30/21

Sąd Okręgowy w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim na stanowisko stażysty (umowa na zastępstwo) - 1 etat

Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

I.        Wymagania:

·         posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

·         wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,

·         mają nieposzlakowaną opinię,

·         przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

·         nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·         znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym, w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word.

II.        Wymagania dodatkowe:

·         wysoka kultura osobista,

·         komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         odporność na stres,

·         dokładność.

·         znajomość programu Excel.

III.        Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku:

Protokołowanie na sali rozpraw i wykonywanie wszelkiej związanej z tym pracy w sekretariacie wydziału.

IV.        Wysokość proponowanego wynagrodzenia:

3300,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

 V.        Termin składania ofert do dnia 01października 2021 r.

(podanie, cv, oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, ewentualnie kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia).

VI.        Miejsce składania ofert:

Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42 – B iuro Obsługi Interesanta lub skrzynka podawcza umieszczona przy wejściu do budynku Sądu lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).

Lista osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie (www.szczecin.so.gov.pl) oraz Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl). Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Rejestr zmian dla: stażysta (umowa na zastępstwo) - 1 etat (aktualizacja II etap konkursu)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-08 07:30:05
Publikacja w dniu:
2021-10-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-17 15:22:29
Publikacja w dniu:
2021-09-17
Zmiany:
Podejrzyj