Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie

2018-03-13

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny  ze środków Funduszu Sprawiedliwości w roku  2018r. 

Dla kogo: 

1)     Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego) 

2)     Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.

Jaki cel: 

Pomoc świadczona ze strony Ośrodka ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe

Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:

  • Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
  • Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych 
  • Konsultacje z psychiatrą 
  • Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)
  • Mediacje
  • Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej 
  • Schronienie z zasobów Ośrodka ( w Szczecinie i w Policach) 
  • Materialna w zakresie mi.n. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego,  dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:

  • pomoc psychologiczna
  • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej 

Gdzie szukać pomocy?

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym  Przestępstwem  w Szczecinie

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin; Tel. 663 606 609  Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 do 20:00 ( dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Wtorek- piątek: 8:00 do 18:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny dla województwa)

Sobota 8:00-12:00 (dyżur osobisty oraz telefoniczny) oraz 12:00-15:00 dyżur telefoniczny

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Łobzie

ul. Bema 27, 73-150 Łobez (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie); telefon 663 606 608

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 13:00 do 20:00

wtorek -piątek.: 11:00 do 18:00

Sobota.: 8:00-12:00

Więcej informacji na http://www.sos.home.pl/osrodek-pomocy-pokrzywdzonym-przestepstwem-bezplatna-pomoc-dla-osobpokrzywdzonych-przestepstwem/