Zarządzenia

Artykuły

 • Zarządzenie Nr 6/21 z 01.03.2021 r.

  01-03-2021 12:00

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
  • Data:
   01.03.2021 r.
  • Nr:
   6/21
  • w sprawie:
   w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 4 z 10.02.2021 r.

  10-02-2021 15:00

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. i Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
  • Data:
   10.02.2021 r.
  • Nr:
   4/21
  • w sprawie:
   wdrożenia w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 3/21 z 01.02.2021 r.

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
  • Data:
   01.02.2021 r.
  • Nr:
   3/2021
  • w sprawie:
   Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 13/20 z 12.06.2020 r.

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
  • Data:
   12.06.2020 r.
  • Nr:
   13/20
  • w sprawie:
   w sprawie ustanowienia dnia 14 sierpnia 2020 roku oraz dnia 24 grudnia 2020 roku dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 12/20 z 20.05.2020 r.

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. i Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
  • Data:
   20.05.2020 r.
  • Nr:
   12/20
  • w sprawie:
   w sprawie ustanowienia określonych zakazów, nakazów i ograniczeń oraz zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 9/20 z 22.04.2020 r.

  22-04-2020

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
  • Data:
   22.04.2020 r.
  • Nr:
   9/20
  • w sprawie:
   w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 7/20 z 20.03.2020 r.

  20-03-2020

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
  • Data:
   20.03.2020 r.
  • Nr:
   7/20
  • w sprawie:
   w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 5/20 z 12.03.2020 r.

  13-03-2020

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
  • Data:
   12.03.2020 r.
  • Nr:
   5/20
  • w sprawie:
   w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 17/19 z 15.11.2019 r.

  15-11-2019

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
  • Data:
   15.11.2019 r.
  • Nr:
   17/19
  • w sprawie:
   w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Nr 13/19 z 20.09.2019 r.

  05-11-2019

  Zarządzenia oraz ogłoszenia sądowe

  • Typ:
   Zarządzenie
  • Autor:
   Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
  • Data:
   20.09.2019 r.
  • Nr:
   13/19
  • w sprawie:
   w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym
  Czytajwięcejo: