Zarządzenie Nr 14/18 z 07.11.2018r.

2018-11-08

Kamień Pom., dnia 7 listopada 2018 roku

A.021-14/18  

ZARZĄDZENIE NR 14/18

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 listopada 2018 roku 

w sprawie ustalenia godzin pracy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim  w dniach 24 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018r.  

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.)  oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam godziny zakończenia pracy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim  w dniach 24 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018r. na 15:30,  ze skróceniem do tej godziny dyżuru poniedziałkowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na  stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 14/18 z 07.11.2018r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
Publikacja