Zarządzenie Nr 17/19 z 15.11.2019 r.

2019-11-15

Kamień Pom., dnia 15 listopada 2019 rok

Prezes  Sądu  Rejonowego

 w Kamieniu Pomorskim

 A.021-17/19

 

ZARZĄDZENIE   NR  17/19

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu

Działając na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zapewnienia oskarżonemu korzystania
z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. z 2017 r. poz. 53 t.j.) oraz wykazów przedstawionych przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie.

§ 1

Ustalam listę obrońców z urzędu:

Część A zawierającą wykaz adwokatów i radców prawnych deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej
z urzędu (załącznik nr 1);

Część B zawierającą wykaz pozostałych adwokatów mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości tut. Sądu oraz pozostałych radców prawnych mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (załącznik nr 2).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

     

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r.

część A

 

Nazwisko i imię adwokata/radcy prawnego

Siedziba kancelarii/adres doręczeń

1

Adw. Jusiak-Jacuńska Maria

Kancelaria Adwokacka

ul. Jedności Narodowej 3A

72-400 Kamień Pomorski

tel. 91/38-22-473, fax. 3822474, kom. 604 61 52 20 jjj_mecenas@interia.eu

2

Adw. Pyfel   Tomasz                                  

Kancelaria Adwokacka

ul. Mickiewicza 16/3a

72-400 Kamień Pomorski tel. 667 23 54 67

e-mail: adwokat@pyfel.pl  www.adwokat.pyfel.pl

3

Adw. Wołodźko Paweł

Kancelaria Adwokacka

ul. Mieszka 1 6A/8

72-400 Kamień Pomorski tel. 792-836-284

kancelaria@wolodzko.com

4

R.pr. Kaczorowski Przemysław

70-433 Szczecin

ul. Śląska 36/1

tel. 508-070-300

p.kaczorowski@post.pl

 

 

Filie kancelarii adwokackich

5

Adw. Bielawa Łukasz

72-400 Kamień Pomorski,

ul. Mickiewicza 21

tel. 91-820-54-11

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 r.

część B

 

FiIie   kancelarii  adwokackich

 

 

1

Adw. Usielski Jakub

72-400 Kamień Pomorski,

ul. Szpitalna 16

tel. 91/300-06-54

www.adwokaat-kamíenpomorski.pl

2

Adw. Węgłowski Łukasz

72-400 Kamień Pomorski,

ul. Mieszka I 1/1c

tel. 91-381-42-59 fax 381-42-62

 

 

 

Wolin

3

Adw. Siewiorek Artur

72-510 Wolin

ul. Zamkowa 3 tel. 781-900-800

4

Adw. Wróblewska Magdalena

72-510 Wolin

ul. Zamkowa 3

tel. 668-851-453 www.adwokat-wolin.pI

 

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 17/19 z 15.11.2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-15
Publikacja w dniu:
2019-11-15
Opis zmiany:
Publikacja