Zarządzenie Nr 4 z 10.02.2021 r.

2021-02-10 15:00

Kamień Pom., dnia 10 lutego 2021 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie

A.021-4/21

ZARZĄDZENIE NR 4/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2021 roku

 

w sprawie wdrożenia w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2072 t.j.) w związku z treścią § 28 ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 18 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 1141 ze zm.)
zarządza się co następuje:

§ 1

Z dniem 10 lutego 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim wdraża się do stosowania standardy obsługi interesanta oraz katalog usług wraz z kartami usług i powiązane z nim procedury świadczenia usług opracowane i udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 2

Obowiązkiem stosowania standardów objęci są wszyscy pracownicy mający bezpośredni kontakt z interesantami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

 Dyrektor                                                                    Prezes

Sądu Okręgowego w Szczecinie                     Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

Maciej  Olechnowicz                                                   Ewa Klamrzyńska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 4 z 10.02.2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. i Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-10 14:56:55
Publikacja w dniu:
2021-02-10
Zmiany:
Podejrzyj