Zarządzenie Nr 8/18 z 29.05.2018r.

A.021-8/16

ZARZĄDZENIE NR 8/18

Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Kamieniu  Pomorskim z dnia 29 maja 2018 roku zmieniające ZARZĄDZENIE NR 12/16 Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Kamieniu  Pomorskim z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

W związku z koniecznością publikacji danych dotyczących spraw z repertorium Nc zmienia się  ZARZĄDZENIE NR 12/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu  Pomorskim z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w następujący sposób:

§ 1.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Portalu Informacyjnego zarządzenia zmienianego uzyskuje brzmienie poprzez dodanie w części dotyczącej I Wydziału Cywilnego pkt e) Nc  - od  dnia 29 maja 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.