Zarządzenie z dnia 15 marca 2024 r.

2024-03-15 13:14

Kamień Pomorski, dnia 15 marca 2024 roku

Prezes Sądu Rejonowego

w Kamieniu Pomorskim

SSA.021.6.2024

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 15 marca 2024 roku

w przedmiocie ustalenia godzin obsługi interesantów przez sekretariaty
w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022.2514 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Obsługa interesantów przez sekretariaty Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim odbywać się będzie:

I.       od poniedziałku do piątku w godzinach:

-       8:00 – 15:00 w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz IV Wydziale Ksiąg Wieczystych;

-       9:00 – 13:00 w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej;

II.     dodatkowo w poniedziałki do godziny 18:00 pełniony będzie dyżur w budynkach przy ul. Tadeusza Kościuszki 13 i  Placu Wolności 1C.

§ 2

W wyżej określonych godzinach udostępniane będą do wglądu akta na wniosek zgłoszony przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie z dnia 15 marca 2024 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-03-15 13:10:04
Publikacja w dniu:
2024-03-15
Zmiany:
Podejrzyj