Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów wpisuje i skreśla Prezes Sądu Okręgowego.
Spotkania informacyjne dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w   § 132 – 139 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r.  Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) będą się odbywały począwszy od 4 kwietnia 2016 r. w każdy poniedziałek o godz. 14.30 w sali nr 213 w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. przy ul. Kościuszki 13. Osobą prowadzącą będzie asystent sędziego Pan Piotr Mazurek.
 
Szczegółowe informacje na temat mediacji można uzyskać udając się na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości:

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 13:22:24
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Mariusz Martyniak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
Aktualizacja odnośnika do strony Ministesrtwa Sprawiedliwości
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
Dodano odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
Publikacja