Konta bankowe

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
  • nazwa sądu do którego wnoszona jest opłata
  • imię i nazwisko / nazwa firmy
  • wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura
  • sygnatura akt sprawy
  • numer karty dłużnika 
UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.
 

W związku z wprowadzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK zastępczej obsługi kasowej, wpłaty gotówkowe dotyczące sum depozytowych (depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia) należy dokonywać w dowolnym Banku Pekao S.A. na „wirtualny” rachunek numer: 97 1240 6957 0111 0000 0000 2094

W związku z wprowadzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK zastępczej obsługi kasowej, wpłaty gotówkowe dotyczące FPP i PP należy dokonywać w dowolnym Banku Pekao S.A. na „wirtualny” rachunek numer: 04 1240 6957 0111 0000 0000 2313

Numer rachunku Bank swift Specyfikacja wpłat
62 1010 0055 1043 0050 7400 0000 NBP O/O Szczecin NBPLPLPW
Dochody budżetowe:
  • wpisy
  • opłaty i koszty sądowe
  • grzywny
97 1010 0055 4503 0050 7400 0000 NBP O/O Szczecin NBPPLPW Sumy na zlecenie:
  • zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów
23 1130 1176 0022 2107 2420 0006 BGK GOSKPLPW

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz

Pomocy Postpenitencjarnej:

świadczenia pieniężne inawiązki

59 1130 1017 0021 1002 2390 0004 BGK GOSKPLPW

Depozyty sądowe, poręczenia

i zabezpieczenia, wadia (PLN)

32 1130 1017 0021 1002 2390 0005 BGK GOSKPLPW

Depozyty sądowe, poręczenia

i zabezpieczenia (USD)

16 1130 1017 0021 1002 2390 0002 BGK GOSKPLPW

Depozyty sądowe, poręczenia

i zabezpieczenia (EUR)

43 1130 1017 0021 1002 2390 0001 BGK GOSKPLPW

Depozyty sądowe, poręczenia

i zabezpieczenia (CHF)

86 1130 1017 0021 1002 2390 0003 BGK GOSKPLPW Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP)
80 1010 0055 4513 0050 7400 0000     Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Finansowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-05
Publikacja w dniu:
2018-07-05
Opis zmiany:
Zmieniono nr rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
Dodano informację o zastępczej obsłudze kasowej Banku BGK S.A.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
zmiana nr rachunku "Sumy na zlecenie"
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
Publikacja