Oświadczenia

Zgodnie z art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52) właściwy Prezes Sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów sądu, którym kieruje.
Ogłoszenie zawiera informację o:
1) organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
2) dacie powołania;
3) miejscu służbowym (siedzibie) sędziego.

Nazwisko i Imię Organ wnioskujący Organ powołujący Data powołania Mijesce służbowe sędziego
Bożek-Makówka Romualda KRS Prezydent RP 25.01.2010 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Bury Piotr Adam KRS Prezydent RP 22.10.2018 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Nowicka-Homik Kamila KRS Prezydent RP 16.09.2010 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Klamrzyńska Ewa KRS Prezydent RP 06.04.2009 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Swatowski Mariusz KRS Prezydent RP 19.03.2007 r. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Informacje zawarte w oświadczeniach sędziów/referendarzy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim , o których mowa w art. 88a  §1  Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 2072 j.t.ze zm.)

Nazwisko i imię Sędzia, asesor, referendarz

Członkostwo w zrzeszeniu, w tym stowarzyszeniu (nazwa i siedziba zrzeszenia, pełnione funkcje, okres członkostwa)

Funkcja pełniona w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej (nazwa i siedziba fundacji, okres pełnienia funkcji)

Członkostwo w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko sędziego, a także w okresie sprawowania urzędu przed dniem 29 grudnia 1989r.- ze wskazaniem nazwy partii, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa
Bożek-Makówka Romualda Sędzia członek Związku Kynologicznego PL Stowarzyszenia Miłośników Psów Rasowych z siedzibą w Chwaliszowie od 1.06.2019 r., nie pełni aktualnie żadnej funkcji nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej nie była członkiem żadnej partii politycznej
Bury Piotr Adam Sędzia

nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia

nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej nie był członkiem żadnej partii politycznej
Nowicka-Homik Kamila Sędzia nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej nie była członkiem żadnej partii politycznej
Klamrzyńska Ewa Sędzia członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z siedzibą w Warszawie od 30.07.2007 r., nie pełni żadnej funkcji nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej nie była członkiem żadnej partii politycznej
Swatowski Mariusz Sędzia nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej nie był członkiem żadnej partii politycznej
Kubiak Mateusz Referendarz sądowy nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej nie był członkiem żadnej partii politycznej
Wereszczyński Paweł Referendarz sądowy nie jest członkiem żadnego zrzeszenia, w tym stowarzyszenia nie pełni funkcji w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej

nie był członkiem żadnej partii politycznej

Oświadczenia majątkowe publikowane są na stronie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie:

https://www.szczecin.sa.gov.pl/oswiadczenia-majatkowe

Rejestr zmian dla: Oświadczenia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-03 09:44:39
Publikacja w dniu:
2023-08-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-07 12:22:06
Publikacja w dniu:
2023-07-07
Zmiany:
Podejrzyj