Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Został utworzony z dniem 1 lipca 2015 r. na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 roku (Dz.U. nr 2014, poz. 1683) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie:

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 52 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1141),
  • zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 ze zm.).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-23 08:27:46
Publikacja w dniu:
2023-06-23
Zmiany:
Podejrzyj