Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Ze względu na swój zabytkowy charakter główny budynek Sądu Rejonowego przy ul. Kościuszki 13 posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. W związku z tym dla osób z dysfunkcją narządu ruchu został utworzony punkt obsługi w budynku IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Placu Wolności 1c. 
 
Budynki Sądu nie są przystosowane od strony architektonicznej na potrzeby osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. 
 
Toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się w obydwu budynkach sądu. 
 
Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego w – terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem:
  • w Biurze Podawczym Sądu
  • telefonicznie dzwoniąc na nr Kierownika odpowiedniego wydziału;
  • faxem, wybierając nr odpowiedniego wydziału;
  • mailowo, wysyłając na adres Kierownika odpowiedniego wydziału;
  • pocztą tradycyjną na adres: 
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pom.,
ul. Kościuszki 13,
72-400 Kamień Pom.

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 13:41:25
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 13:35:25
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
Publikacja