Ogłoszenie sygn. akt I N 85/24

2024-04-15 07:35

Sygn. akt I N 85/24

OGŁOSZENIE

w trybie art. 638¹ k.p.c.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2024 r. wydanym w sprawie I N 85/24 zarządził ogłoszenie o złożeniu przez Grzegorza Ukleja wykazu inwentarza spadkowego po Robercie Ukleja zmarłym w dniu 9 czerwca 2017 r. ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Kukułowo.

Pouczenie :

1)     ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)      osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)     osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I N 85/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-04-15 07:28:43
Publikacja w dniu:
2024-04-15
Zmiany:
Podejrzyj