Ogłoszenie sygn. akt I Ns 134/24

2024-05-21 10:00

Kamień Pomorski, dnia 21 maja 2024 r.

Sygn. akt I Ns 134/24

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 16 maja 2024 r. postanowienia o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Krzysztofie Kandzi, zmarłym dnia 3 września 2022 roku w Świnoujściu, ostatnio stale zamieszkałym Wolinie przy ul. Zamkowej nr 19 - w sprawie Sygn. akt I Ns 134/24 z wniosku Grzegorza Kandzi o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Krzysztofie Kandzia.Sąd zleca sporządzenie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu – Jolancie Cybułce.

Pouczenie :

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)     osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

3)    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 134/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-21 09:58:46
Publikacja w dniu:
2024-05-21
Zmiany:
Podejrzyj