Ogłoszenie sygn. akt I Ns 42/24

2024-03-01 12:52

Kamień Pomorski, dnia 1 marca 2024 r.

Sygn. akt I Ns 42/24

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 1 marca 2024 r. postanowienia o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego po Marianie Warychu (Pesel 53013015132), zmarłym w dniu 28 marca 2023r. w Grabowie, ostatnio stale zamieszkałym w Grabowie - w sprawie Sygn. akt I Ns 42/24 z wniosku Magdaleny Szulc przy udziale Michała Huberta Warycha o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Marianie Warychu. Sąd zleca dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawidowi Opasowi.

Pouczenie:

1)     ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)      osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)     osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 42/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-03-01 12:48:49
Publikacja w dniu:
2024-03-01
Zmiany:
Podejrzyj