Ogłoszenie sygn. akt I Ns 7/23

2023-03-14 08:21

Sygn. akt I Ns 7/23

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 24 lutego 2023 r. postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Wiktorze, PESEL 58120605195, synu Alojzego i Anny, zmarłego dnia 19 września 2021 roku ostatnio stale zamieszkałego w Wysokiej Kamieńskiej - w sprawie Sygn. akt I Ns 7/23 z wniosku Syndyka masy upadłości SKOK w Wołominie w upadłości likwidacyjnej – Lechosława Kochańskiego o sporządzenie spisu inwentarza na skutek zawiadomienia Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artura Masojcia.

Pouczenie :

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)    osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 7/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-03-14 08:17:09
Publikacja w dniu:
2023-03-14
Zmiany:
Podejrzyj