Ogłoszenie sygn. akt I Ns 87/24

2024-04-08 13:27

Kamień Pomorski, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Sygn. akt I Ns 87/24

OGŁOSZENIE

na podstawie art. 638¹ §1 k.p.c. w zw. z art. 637§3

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny ogłasza o wydaniu dnia 29 marca 2024 r. postanowienia o zleceniu sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Stanisławie Nowackim (Pesel 30072801856) zmarłego 17.07.2020 r., ostatnio stale zamieszkałego w miejscowości Górki 12, 72-400 Kamień Pomorski - w sprawie Sygn. akt I Ns 87/24 z wniosku Syndyka Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Emilii Kuli - Piotra Rudnickiego o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Stanisławie Nowackim.

Sąd zleca dokonanie spisu inwentarza Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawidowi Opasowi.

Pouczenie :

1)     ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)      osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)     osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I Ns 87/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-04-08 13:25:00
Publikacja w dniu:
2024-04-08
Zmiany:
Podejrzyj